Om TannerMedico

Our main product, Asonor® is the world leading brand within anti snoring medicine

TannerMedico A/S är ett skandinaviskt företag med sitt huvudkontor beläget i DTU Science Park i utkanten av Köpenhamn. GMP produktionsanläggningar och lager finns i både Danmark och Tyskland. Vår huvudprodukt är Asonor® världens ledande varumärke inom antisnarkmedicin och vi distribuerar Asonor till hela världen genom en expanderande och mycket framgångsrikt nätverk av distributörer. Asonor säljs idag i mer än 35 länder.

Distributör i Sverige och Finland:
Astimex pharma AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
164 51 Kista
Telefon: +46 (0) 8 588 37 450
e-post: info@astimex.se