SNARKAR DIN PARTNER?

SNARKAR DIN PARTNER?

Forskning visar att snarkarnas livskvalitet minskar på grund av sömnbrist, vilket kan leda till ökad risk att insjukna i hjärt-och kärlsjukdomar. Vidare kan man drabbas av huvudvärk, sömnlöshet, nedsatt sexuell funktion och stressymtom.

Läs mer