Fakta om snarkning

Fakta om snarkning

 

Snarkandet kan ta död på ditt sexliv.

Snarkningar fördärvar sexlivet på en av fyra par, visar en undersökning. Tjugofem procent sover separat för att undvika oljudet, hälften erkänner att det påverkar deras relation. Läs mer >>

Asonor® nässpray är kliniskt visad

Asonor ® är kliniskt visad i omfattande kliniska studier som utförts av ledande forskare vid universitetssjukhusen i London och Köpenhamn. Resultaten från kunder har visat att snarkningar elimineras eller minskas avsevärt i nästan 3 av 4 personer.

Internationell forskning har visat att snarkarna har betydligt lägre livskvalitet.

Snarkning leder till försämrad livskvalitet under en tid vilket leder till hjärt-och kärlsjukdomar, högt blodtryck, stress och för tidig död.

Kvinnor som snarkar har dubbelt så stor risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar.

En amerikansk studie som förvaltas av dr Frank Hu från Harvard School of Public Health i Boston, Massachusetts, visar att snarkningar och dess effekt på allvarliga hjärt-kärlsjukdomar som gjorts bland 72.000 sjuksköterskor visar en betydligt ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar bland kvinnliga snarkare. Läs mer >>

Snarkare har huvudvärk och migrän tre gånger mer än andra.

Vetenskapsgruppen från National Institute of Aging i Maryland har undersökt snarkares vanor på 206 personer med kronisk daglig huvudvärk och på 507 personer med endast tillfällig huvudvärk. Det visade sig att totalt sett är snarkare representerade tre gånger mer bland patienter med huvudvärk än bland dem andra personerna i kontrollgruppen. Läs mer >>

Den sexuella funktionen av snarkarna påverkas..

En engelsk studie utförd av Dr Madani på 5.000 snarkare visar en minskad sexuell funktion. Läs mer >>

Snarkandet är förknippad med en risk för sjukdomar hos gravida kvinnor..

En australiensisk studie visar ett samband mellan snarkandet och en ökad risk för sjukdomar hos gravida.Läs mer >>

Tunga snarkare utvecklar syndromet obstruktiv sömnapné (osas)

Studier visar att en majoritet av patienterna med tunga snarkningar hade tecken på svalg afferent och efferenta nerv lesioner. Dessa skador kan orsaka kollaps i dem övre luftvägarna med osas hos tunga snarkare. Eftersom det inte är känt om man kommer att utveckla osas, rekommenderas en tidig effektiv snarkbehandling Läs mer >>

Husband and father dead after snoring operation.

A Norwegian, Knut Edland decided to get operated in order to get rid of his snoring. However, 9 days after the operation the husband and father died. Läs mer >>