PRODUKTINFORMATION

PRODUKTINFORMATION

Asonor är en nässpray med en patenterad pumpfunktion som administrerar
lösningen, i droppform, via näsan till svalget. Lösningen smörjer och mjukar upp muskulaturen i svalget.
Full effekt uppnås efter cirka 2 veckors behandling.
Asonor kan användas av alla.

Läs mer