Varför snarkar vi?

Snarkningar uppstår när andningen hindras.  Detta kan orsakas av en förkylning eller en anatomisk oregelbundenhet i näsan eller halsen.
 Men den vanligaste orsaken till att snarkningar uppstår är att musklerna i och runt halsen blir för avslappnade när vi sover.  Detta innebär att öppningen i halsen blir för trång, och luften då får svårt att passera igenom.  Det krävs samma mängd luft till lungorna vilket gör att luftintagets hastighet måste öka.  Tryck i halsen ökar, och gomseglet och den mjuka gomplattan börjar vibrera.  Det ljud som uppstår av dessa vibrationer kallas snarkningar. 
Snarkningar är ett tecken på andningsuppehåll under sömnen.  Ju högre snarkande ljud, desto smalare öppningen i halsen.

Det finns många bakomliggande orsaker till att vi snarkar, men snarkning uppstår då trycket i halsen ökar vilket medför att gomseglet och den mjuka gomplattan börjar vibrera. Ljud som uppstår av dessa vibrationer kallas snarkning. Ju högre snarkande ljud, desto smalare öppningen i halsen.
 

Är det vanligt att snarka?  

Ja! Snarkning är ett vanligt fenomen som har funnits så länge människor har sovit. Beräkningar som gjorts visar att cirka 40 % av befolkningen är snarkare och av dessa är 60 % män och 40 % kvinnor.   

Snarkandet kan störa en god nattsömn!   

Snarkning kan störa sömnen även hos den som snarkar och inte bara personerna runt omkring. Det finns mycket forskning kring snarkning och sömnproblem. Snarkning som ger dålig sömn kan vara en förklaring till dagtrötthet, dåligt humör och svårigheter att koncentrera sig. Det är därför viktigt att den som snarkar behandlar sitt problem.
I förlängningen finns det en mängd risker med att inte få sitt sömnbehov tillgodosett över en längre period. Asonor kan vara en bra hjälp för dessa personer.
Asonor hjälper under hela natten och kan användas av alla.

Video – Varför snarkar vi?