درباره TannerMedico

اصلی ترین محصول ماست، Asonor ® جهان با نام تجاری پیشرو در درون دارو های ضد خروپف

TannerMedico / S یک شرکت اسکاندیناوی با دفتر مرکزی شرکت خود را، امکانات GMP تولید و انبار واقع در حومه کپنهاگ است. اصلی ترین محصول ماست، Asonor ® جهان با نام تجاری پیشرو در داخل دارو ضد خروپف است و ما در حال توزیع جهان Asonor گسترده ای از طریق شبکه در حال گسترش و توزیع کنندگان بسیار موفق است.

آدرس ما:
TannerMedico A/S
Agern Allé 3
2970 Horsholm
دانمارک
 
تلفن: +45 70204093
فکس: +45 70204094