Πώς λειτουργεί το Asonor®;

Πώς λειτουργεί το Asonor®;
Οι ρινικές σταγόνες Asonor® απομακρύνουν την κύρια αιτία του
ροχαλητού. Το Asonor® λιπαίνει και μαλακώνει την βλεννώδη
μεμβράνη στο εσωτερικό του λαιμού και σφίγγει ελαφρώς τους
μύες του λαιμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην παρεμποδίζεται
η αναπνοή και να μην στεγνώνει το στόμα σας έως και το επόμενο
πρωί.
Οδηγίες χρήσης
Το διάλυμα Asonor® χρησιμοποιείται κάθε
βράδυ πριν από τον ύπνο.
Έχοντας το κεφάλι με κλίση προς τα πίσω,
κατά προτίμηση ξαπλωμένος, ψεκάστε
3-4 φορές το κάθε ρουθούνι έως ότου να
αισθανθείτε το υγρό να κατεβαίνει στο λαιμό
σας. Για καλύτερα αποτελέσματα είναι
πολύ σημαντικό το υγρό να φθάσει και να καλύψει την εσωτερική
βλενώδης μεμβράνη του λαιμού.
Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν το επιθυμητό αποτέλεσμα
να μην επιτυγχάνεται αμέσως. Παρόλ’ αυτά, η συνεχής χρήση του
προϊόντος ενδείκνυται μέχρι να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα,
συνήθως μέσα σε περίοδο χρήσης 2 εβδομάδων.
Το Asonor® θα πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε βράδυ και είναι
ιδιαίτερα κατάλληλο για μακροχρόνια θεραπεία.