Lægeinfomation

Asonor med dokumenteret effekt mod snorken...Asonor® er udviklet af førende medicinalproducenter og forskere i Holland, Tyskland og Danmark og bliver internationalt produceret og distribueret af:

TannerMedico A/S
Forskerparken SCION-DTU
Agern Allé
2970 Hørsholm.

Asonor’s virkning mod snorken er klinisk dokumenteret og i 2005 blev Asonor registret af sundheds myndighederne i EU og i Danmark hos lægemiddelstyrelsen, i overensstemmelse med kravene anført i DIRECTIVE 93/42/EEC.

Mærkningen af Asonor er dokumentationen på, at produktets effekt er i overensstemmelse med det oplyste. Konkret betyder dette, at de lægefaglige myndigheder (i Danmark er dette Lægemiddelstyrelsen) bl.a. har forholdt sig til om dokumentations kravet er opfyldt i relation til produktets klassificering, at produktet opfylder de sikkerhedsmæssige krav samt at produktet har den anførte ydeevne (effekt).

I de lande hvor “COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC” er implementeret, er Asonor’s definerede og godkendte formål, at “reducerer eller helt fjerner kraftig snorken med henblik på at reducere forekomsten af obstruktiv søvn apnø”. Produktet og det definerede formål er godkendt af de relevante lægefaglige myndigheder og udgør således referencerammen for bl.a. den del af den faglige og kliniske dokumentation der relatere sig ydeevnen samt koblingen mellem snorken og søvn apnø (OSA).

Kravene til myndigheds dokumentationen fremgår bl.a. af nedenstående:

  1. Hvad angår dokumentationen for klassificeringen henviser vi bl.a. til direktivets artikel 1 (Article 1 Definitions, scope).
  2. Hvad angår dokumentationen for produktets sikkerhed henviser vi bl.a. til bilag 1 (ANNEX I ESSENTIAL REQUIREMENTS).
  3. Hvad angår dokumentationskravet for produktets ydeevne (produktets definerede formål) henviser vi bl.a. til bilag 1 samt bilag X (CLINICAL EVALUATION).

Udover ovennævnte overholder Asonor ligeledes kravene anført i bekendtgørelsen, BEK nr. 695 af 28/09/98.

Den kliniske dokumentation viser at snorken bliver fjernet eller væsentligt reduceret hos ca. 3 ud af 4 patienter.

Samlet er Asonor godkendt af de lægefaglige myndigheder (ministry og health) i mere end 55 lande, herunder også af FDA i USA (registreret 2007).

Asonor bliver produceret i overensstemmelse med kravene for lægemidler på GMP godkendte fabrikker i Spanien og Danmark.

Der er ingen kendte eller registrerede bivirkninger ved at anvende Asonor.

I Danmark forhandles Asonor på Apoteket som håndkøbsmedicin.