Lægeinformation

Asonor® forebygger obstruktiv søvnapnø og reducere eller helt fjerne kraftig snorken. Asonor’s virkning mod søvnapnø og snorken er klinisk påvist og i 2005 blev Asonor første gang registret af sundheds myndigheder i EU og i Danmark hos lægemiddelstyrelsen, i overensstemmelse med DIRECTIVE 93/42/EEC. Efterfølgende er Asonor registreret i mere end 50 lande. De fleste lande som håndkøbsmedicin.

Dette betyder, at de lægefaglige myndigheder, har forholdt sig til om dokumentations kravet er opfyldt hvad angår produktets klassificering, at produktet opfylder de sikkerhedsmæssige krav samt at produktet har den oplyste effekt. Asonor er registreret i mere end 50 lande.

Læs mere