O TannerMedico A / S

TannerMedico A/S je škandinávska spoločnosť so svojim sídlom, výrobnými zariadeniami a skladovými priestormi, ktorá má svoje sídlo na okraji mesta Copenhangen. Našim hlavným produktom je Asonor® je vedúcou značkou medzi liekmi, ktoré sú určené proti chrápaniu. Produkt je distribuovaný po celom svete prostredníctvom úspešnej a rozširujúcej sa siete distribútorov.

TannerMedico A/S

TannerMedico A/S je škandinávska spoločnosť so svojim sídlom, výrobnými zariadeniami a skladovými priestormi, ktorá má svoje sídlo na okraji mesta Copenhangen. Našim hlavným produktom je Asonor® je vedúcou značkou medzi liekmi, ktoré sú určené proti chrápaniu. Produkt je distribuovaný po celom svete prostredníctvom úspešnej a rozširujúcej sa siete distribútorov.

Naša adresa je:

TannerMedico A/S
Agern Allé 3
2970 Horsholm
Holandsko

Phone: +45 70204093
Fax: +45 70204094
e-mail: info@tannermedico.com
www.asonor.com